menu close menu

Общи условия

Общи условия

„Evropeiska kosa.com е сайт, за продажба на естествени коси,треси и други продукти на териториятана Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София, жк.Белите Брези
ВНИМАНИЕ! Осъществявайки достъп до и използвайки уебсайта , вие приемате, без ограничения и безусловно, тези Условия за ползване.

Собственост над съдържанието

Съдържанието на уебсайта, изразено в  текст и изображения, е със защитени авторски права. Всички права, дори и тези, които изрично не са упоменати тук, са запазени. Използването на каквото и да е съдържание освен това, което не е в разрез с тези Условия за ползване, без писменото разрешение е забранено.

Използване на Уебсайта

Забранено е копирането, предаването, разпространението, съхраняването или по какъвто и да е друг начин използването на част или цялото Съдържание в каквато и да било форма без изричното разрешение на Европейска коса;
Забранено е използването на уебсайта за изпращане или предаване на каквито и да е материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание, или каквито и да е материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона.

Задължения на потребителя при регистриране

Предвид ползването на сайта за коса, Потребителят се съгласява да предостави вярна, точна и актуална информация за себе си при попълване на регистрационната форма;

Защита на личните данни. Kонфиденциална политика на Европеиска коса

Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на сайта за коса при ползване от него , както и на поправка на тези Лични данни.
Приемайки настоящите условия, Потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от сайта  по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служител на Европеиска коса.
Нашият сайт за коса и треси  изрично уведомява, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.
Потребителят получава желаните от него потребителско име (в случай че не се ползва от вече регистриран потребител) и парола за достъп до всички услуги на evropeiskakosa.com, след като извърши процеса на регистрация.
В случай на загубване (забравяне) на паролата и изрично искане от страна на Потребителя, ние  се задължаваме  да изпратим нови такива на електронен адрес,  лично посочен от Потребителя.

Цени

Сайта за естествена коса(evropeiskakosa.com)има правото да променя цените по свое усмотрение по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена в уебсайта по време на правене на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата. При допуснати технически грешки в сайта, evropeiskakosa.com има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови сумите, платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива.

Отказ от закупена стока

Ние ви предоставяме възможност при получаване на пратката чрез куриерска фирма Еконт закупеният продукт от нашият сайт за коси да бъде прегледан за да се уверите в качеството и  да откажете покупката.

Други

Европейска коса има право да променя технологията и дизайна на предоставяните Услуги без предварително известяване.
Европейска коса си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.
Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите. Европейска коса не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия.

Отговорност

Европейска коса не потвърждава и не носи отговорност за информацията, съдържаща се в уебсайтове, към които има хипервръзки, както и за предложените продукти, услуги и други такива в същите уебсайтове.
Европейска коса не преглежда съдържанието на материали, предоставени и/или изпратени от потребители на неговия уебсайт, и не носи отговорност за такова съдържание. Европейска коса може по всяко време по своя преценка да премахне всеки материал, изпратен от потребители.
Европейска коса не носи отговорност за качеството и състоянието на връзките към интернет, както и за изправността на устройствата, които ги осигуряват, от Вашия компютър до сървъра, върху който е разположен уебсайтът.

Приложимо право

За всички неуредени в тези условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.
Всички спорове, отнасящи се до тези Условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.

Координатите на evropeiskakosa.com са следните:

гр. София
жк. Белите Брези
тел. +359 897 30 77 45
Ралица Братанова

Добавете коментар

Естествена коса

Най-добрата 100 % гарантирано качество